मोरङ। लेटाङ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ७६ / ७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्र्तगत पशु विकास कार्यक्रम अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । यसका लागि नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाले सूचना प्रकाशित गरि ३० दिन भित्र दरखास्त पेश गर्न आइहान गरेको छ । अनुदान कार्यक्रममा कृषक, कृषि समूह, कृषि समिति, व्यवसायीक फार्महरुले आवेदन दिन सक्ने छन् ।

संचालन हुने कार्यक्रमहरु :
१. बोयर बोखा खरीद , ढुवानी तथा वितरणमा ७५ प्रतिशत अनुदान ।
२. च्यापकटर मोटरसहित ५० प्रतिशत अनुदान ।
३. बंगुरको पाठापाठी खरिद तथा वितरण ।
४. व्यवसायीक गोठ खोर सुधारमा ५० प्रतिशत अनुदान ।
५. माछा पोखरी प्रर्वद्धन कार्यक्रम ।

विस्तृत जानकारीका लागि :
९८४२३४०४४४, ९८५२०३१०६४