दाङ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले आर्थिक वर्ष ७६ / ७७ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्र्तगत पशुपन्छीं विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । यसका लागि केन्द्रले साझेदारीमा काम गर्न इच्छुक कृषक ,समूह ,समिति, फार्म, सहकारीलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।

संचालन हुने कार्यक्रमहरु :
१. आय आर्जन लागि भेडा बाख्रा पालन कार्यक्रम (८० प्रतिशत अनुदान )
२. पोषण सुधारका लागि स्थानीय कुखुरा पालन (समूह, समिति, सहकारी ८० प्रतिशत अनुदान )
३. पोषण सुधारका लागि सुँगुर ,बंगुर पालन कार्यक्रम (समूह, समिति, सहकारी ८० प्रतिशत अनुदान )
४. घाँसे बाली स्रोत केन्द्र स्थापना (५० प्रतिशत साझेदारी )
५. घाँस तथा दाना उत्पादनका लागि मकै, भटमास उत्पादन तथा साईलेज निर्माण कार्यक्रम (५० प्रतिशत लागत साझेदारी )
६. आहाराको लागि घाँसे बाली बीउ उत्पादनका लागि कन्ट्रयाक फार्मिङ्ग (५० प्रतिशत लागत साझेदारी )
७. मासु तथा डेरी पसल सुधार कार्यक्रम (५० प्रतिशत लागत साझेदारी )
८. च्यापकटर मेशिनमा सहयोग (५० प्रतिशत लागत साझेदारी )
९. स्थानीय तहको सहकार्यक्रम एकिकृत फार्म स्थापना (५० प्रतिशत लागत साझेदारी )

थप जानकारीका लागि :
०८२ – ५६६००२१

सूचना हेर्नुहोस :