काठमाडौं । पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गको पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयद्धारा पशुपन्छीको बजार, दाना उत्पादन, ह्याचरी स्थापना र ढुवानी लगायतको कार्य गर्नको लागि अनुदान दिनको लागि प्रस्ताव आव्हान गरेको छ ।

मन्त्रालयले हिजो दैनिक पत्रिका तथा मन्त्रालयको वेभसाइटमा सुचना प्रकाशीत गरी प्रस्तावको आब्हान गरेको हो । निर्देशनालयले युवा लक्षीत पशुपञ्छी प्रर्वधन कार्यक्रमको लागि २५० वटा संस्था-सहकारी वा निजी र्फमलाई प्रति फार्म रु २ लाख, सहकार्यमा बंगुर तथा बाख्राको दाना उत्पादन कार्यक्रमको लागि १ वटा संस्था-सहकारी वा निजी र्फमलाई तिन करोड, ग्रामिण कुखुराको ह्याचरी स्थापनाको लागि ३ वटा संस्था-सहकारी वा निजी र्फमलाई प्रति फाम ३३ लाख र स्वदेशमा उत्पादीत पशुलाई उत्पादन स्थलबाट काठमाडौं तथा हाट बजार सम्म लैजानको लागि १० वटा संस्था-सहकारी वा निजी र्फमलाई प्रति फाम ढुवानी खर्चका लागि लाग्ने रकममा ५ लाख सम्मको अनुदान दिने जनाएको छ ।