काठमाडौं । जिल्ला कृषि कार्यालय बन्दको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको  छ । यसअघि नै जिल्लामा रहेका कृषि सेवा केन्द्रहरु बन्द भइसकेका छन् ।

कृषि कार्यालयहरु ७५ वटै जिल्लामा रहेका छन् । साथै मातहत ४,६,४ को रेसियोमा जिल्ला कार्यालय सेवा केन्द्रहरु छन् । तराई मधेसका जिल्लाहरुमा ४, पहाडीमा ६ र हिमाली जिल्लाहरुमा ४ वटाका दरमा  रहेका सेवा कार्यालयहरु  बन्द भइसकेका छन् । दोस्रो चरणमा रहेकों जिल्ला कार्यालयहरुको  बन्दको तयारी भइरहेका  छन्  ।

कार्यालयका जनशक्ति व्यवस्थापन बन्द भएको अन्तिम खाका तयार हुन बाँकी रहेका छन् । अधिकांश प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रदेशमा र स्थानीय तहका कृषि कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएका छन् ।