गोरखा। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना, सुन्तलाजात फलफूल जोन गोरखा कार्यान्वयन इकाईले आफ्नो जिल्लामा सुन्तला खेती गर्नेहरुकालागि विशेष आवह्वान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार इकाईको कार्यक्षेत्र गोरखा नगरपालिका, गण्डकी, शहिदलखन, भिमसेन गाउँपालिका तथा पालुङटार नगरपालिका वडा नं ९ ,१० क्षेत्र भित्रका सुन्तला ब्यवसायिलाई यस्तो आवह्वान गरेको हो ।

यस क्षेत्रमा ब्यवसायिक रुपले (कम्तीमा १५ बोट) सुन्तलाजात (सुन्तला, कागती, जुनार, निवुवा आदि) फलफुल खेती गर्ने तथा यस कार्यालयमा सुचिकृत भएका कृषक समुह(कृषि सहकारी-जल उपभोक्ता समिति र कृषि उद्यमीहरुल आफुले संचालन गर्न ईच्छुक कार्यक्रमहरुको लागि २०७५ मसिंर १५ गते सम्म यस परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुन्तलाजात फलफुल जोन, गोरखामा निवेदन पेश गर्नसक्नेछन् ।

कष्टम हायरिङ सेण्टर अन्तरगत ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि यन्त्र मेशिनरी औजार उपकरण खरिदमा अनुदान (सहुलियत दरमा जोन क्षेत्रका कृषकलाई मेशीन भाडामा दिनको लागि), हाईटेक फलफुल विरुवा उत्पादन नर्सरी स्थापना १(एक) लगायतका सहयोग पाउँनेछन् । त्यसैगरी पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर स्थापना सहयोग १(एक), साना मेशिनरी तथा औजार उपकरण ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण तथा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम १५० हेक्टर (यसको लागि खेतीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व निर्धारण गर्न आवश्यक पर्ने भएकोले सो कार्य गर्नको लागि फलफूल नटिप्दै निवेदन दिई सक्नुपर्नेछ ।) जग्गामा व्यवसाय गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु
१. रु. १० हुलाक टिकट सहितको निवेदन ।
२.उद्यमी कृषकको हकमा उद्यम दर्ताको प्रमाण पत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि ।
३.जग्गा धनी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि जग्गा भाडामा लिएको भए ( कष्टम हायरिङको लागि कम्तीमा १५ वर्ष तथा ट्राईफोलियट बगैँचा स्थापनाको लागि कम्तीमा २० बर्ष ) जग्गा धनीसंग संझौता भएको प्रमाणको प्रतिलिपि ।
४.कृषि फर्मको हकमा दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
५.कृषक समुह,सहकारी वा उद्यमी भए कार्यक्रम माग सम्बन्धी सो संस्थाले गरेको निणर्यको प्रतिलिपि ।
६.निवेदन आई पुग्नु पर्ने अन्तिम मिति स् २०७५/८/१५ गते कार्यलय समय भित्र ।