पोखरा। पशुपन्छीं तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय , गण्डकी प्रदेश पोखराले पशुपन्छीं पकेट क्षेत्र स्थापना प्रर्वद्धन सहयोग संचालन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष ७६ / ७७ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार माछा, मासु, अण्डा तथा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मागलाई सहज आपूर्ति गर्न पशुपन्छीं पकेट प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यसका लागि मापदण्ड पुगेका कृषक, व्यवसायी , समूह, सहकारी, स्थानीय तह, गैर सरकारी संघ संस्था सहभागी हुन सक्ने निर्देशनालयले जनाएको छ । यसका लागि सूचना प्रकाशित मितिले ३० दिन भित्र निवेदन पेश गर्नु पर्ने छ ।

संचालन हुने कार्यक्रमहरु:                                                       पकेट संख्या कुल                                                  अनुदान रकम रु.
१. पशुपन्छीं पकेट क्षेत्र स्थापना प्रर्वद्धन सहयोग कार्यक्रम                 १०                                                       अधिकतम प्रति पकेट रु १५ लाख