मोरङ। केरबारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ७६ / ७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्र्तगत अनुदानमा आधारीत कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । यसका लागि कृषि शाखाले सूचना प्रकाशित गरी ईच्छुक कृषक, कृषि फार्म, कृषि सहकारी एवं पकेट संचालक समितिलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आवेदन पेश गर्न आव्हान गरेको छ ।

माग गर्न सकिने कार्यक्रमहरु :
१. कागती खेती कार्यक्रम
२. फलफूल बगैंचा स्थापनाका लागि विरुवा वितरण वर्षै फलफूलहरुमा (कागती, लिचि, आँप, सुपारी, एभोकाडो )
३. नर्सरी स्थापना

थप जानकारीका लागि :
९८४५७७०५०५, ९८१७३६७४६२

सूचना हेर्नुहोस :