ललितपुर। राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ्ग केन्द्रले तराई क्षेत्रका युवा उद्यमीहरुको लागि आवासीय कृषि यान्त्रिकरण तालिम प्रदान गर्ने भएको छ । मिति २०८०/६/९ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै केन्द्रले तालिममा सहभागी हुन इच्छुक कृषकहरुलाई सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र केन्द्रको इमेल ठेगानामा रितपूर्वक निवेदन पेस गर्न आव्हान गरेको छ । इच्छुक आवेदकले नार्कको वेवसाइटमा उपलब्ध फारम डाउनलोड गरि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिस सक्कलै आबेदनमा पेश गर्नु पर्ने छ । सहभागी प्रशिक्षर्थीलाई तालिम अबधिभरको सम्पुर्ण व्यवस्था केन्द्रले गर्ने जनाएको छ ।

तालिम अबधि ७ दिनको रहने छ भने तालिममा कृषि यान्त्रीकरण, ट्रयाक्टर, पावर टिलर र मिनीटिलर मर्मत/सम्भार, थोपा सिंचाई, टनेल खेती, व्यवसायीक योजना, कृषि फार्म अबलोकन समेत गराईने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

थप जानकारीका लागि :
०१,५५२१३०७ / ९८४९४०२५३५